2002-2014 ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN İÇ VE DIŞ SİYASETİ

2002-2014 ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN İÇ VE DIŞ SİYASETİ

2002 genel seçimlerinde iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, siyasi parti olarak
AK Parti veya AKP olarak da adlandırılmıştır. AK Parti’nin 2000’lerdeki başarısının sırrını
anlamak için 1983’te kurulan ve 1990’larda hüküm süren Refah Partisi’nin (RP) tarihini
izlemek gerekecektir. RP, 1995 milletvekili seçimlerinde ezici bir zafer kazanmış ancak Ocak
1998’de sözde bir iddia ile laik düzeni bozma suçlamasıyla Anayasa Mahkemesi tarafından
politik olarak yasaklanmıştır. Üyelerinin bir kısmı yeni kurulan Fazilet Partisi (FP) adlı başka
bir partiye katılmış ancak FP’nin sonu da RP ile aynı olmuş ve Haziran 2001’de yasaklı hale
gelmiştir.1
Müteakiben Ağustos 2001 ayında, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan (Önceki
Dönem İstanbul Belediye Başkanı (1994–98)) liderliğindeki bir grup AK Parti’yi oluşturdular.
AK Parti, laiklik söylemlerinden ve suçlamalarından uzak durmak adına seleflerinin aksine
odağının muhafazakarlık değil demokratikleşme olduğunu vurgulamıştır.2
AK Parti, nispeten yeni bir parti olmasına rağmen, Kasım 2002’deki parlamento
seçimlerinde 550 sandalyeli mecliste mutlak çoğunluk elde etmek için yeterli sandalye
kazanmıştır. Bu sırada, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olamayan ve her ne kadar
yıllardır var olan bir şiiri okuduğu için mahkûmiyet alan Recep Tayyip Erdoğan, Aralık
2002’de kabul edilen anayasa değişikliği ile haklarını geri kazanmıştır.
Arkasından, usulsüz olarak icra edilen ve iptal edilen Siirt seçimlerinin tekrar edilmesi
sonucu 9 Mart 2003’te Recep Tayyip Erdoğan tekrar milletvekili seçilmiştir. Abdullah Gül
başbakanlığındaki hükümetin istifası ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından
Erdoğan’a yeni hükümeti kurma görevi verilmiş, 14 Mayıs 2003’te Erdoğan Başbakanlık
görevine başlamıştır. Aynı yılın Ekim ayında yapılan ilk AK Parti Genel Kurulu’nda üyeler,
oybirliğiyle Erdoğan’ı Parti Genel Başkanlığına seçmiş, ertesi yıl ise AK Parti yerel
seçimlerde büyük başarı elde etmiştir.Bu çalışmada yukarıda iktidara başlangıç süreci ele alınan AK Parti Hükümetleri’nin
2002-2014 yılları arasındaki iç ve dış politikaları, olay analizinden ziyade politik
perspektiften incelenmiş ve durum analizi ile nihayetlendirilmiştir.

Bu makalenin tamamını okumak için linke tıklayınız.