AKDENİZ: DOĞU-BATI ARASINDAKİ KÖPRÜ VE MEDENİYETLER BULUŞMASI

AKDENİZ: DOĞU-BATI ARASINDAKİ KÖPRÜ VE MEDENİYETLER BULUŞMASI

Akdeniz, tarih öncesi devirlerden bu yana insanoğlunun yaşamında etkili olmuş bir
aktördür. Coğrafya insan faktörüyle birleşerek gelişme ve değişmelere neden olmaktadır. Bu
anlamda Akdeniz ortada olma durumuyla ürün taşırken kültür taşıyıcılığı da yapmıştır.
Ticaret, kültürel etkileşimin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Bu noktada coğrafi
keşiflere değin dünya ekonomisinde önemli bir yer tutan Akdeniz ticareti farklı tarım
ürünlerinin tanınmasında etkili olmuştur.
Makalede Akdeniz’in dünya kültürünün oluşmasındaki etkisine ve medeniyetlerin
birbiriyle etkileşimde bulunmasında olumlu katkısı ortaya koyulacaktır.
Büyük dinlerin ortaya çıktığı Akdeniz kıyıları dünyanın şekillenmesinde ve birçok
siyasi toplumsal olayın yaşanmasında doğrudan veya dolaylı olarak etkili olmuştur. İnsanlığın
gelişmesinde başat rol oynayan dinlerin geliştiği coğrafya olan Akdeniz ticaret, savaş ve
göçlerle dinlerin dünyaya yayılması devletlerin siyasi ve hukuki politikalarının
belirlenmesinde de etkin olmuştur. Çalışmada bu konu üzerinde de durulacaktır.
Bir arada yaşamanın zenginlik olduğu anlayışının yaygınlaşması ve köprülerin
bulunulan yerden diğer yere ulaşmayı sağlayan önemli bir unsur olduğunu farklı bir bakışla
göstermeyi amaçlayan çalışma az da olsa bu alanda katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu makalenin tamamını okumak için linke tıklayınız.