Avrupa’da Yükselen Irkçılık ve Medya’nın Rolü

Avrupa’da Yükselen Irkçılık ve Medya’nın Rolü

Irkçılık, etnosantrizm, anti-semitizm, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı Avrupa’da yükselişini sürdürmektedir. Bu kavramlar, göçmenlerin, mültecilerin, diğer Avrupalı ​​olmayan azınlıkların insan hakları üzerinde ayrıca Avrupalı ulus devletlerin ​​demokratik yapılarında endişe verici bir etki oluşturmaya başlamıştır. İlave olarak, Avrupa’nın çok kültürlü ve çok etnikli toplumlarında medyanın rolü giderek daha da artmaktadır. Birçok ülkede yerel halkın tamamı olmasa da büyük çoğunluğu göçmenlerle yalnız küçük günlük etkileşime sahip olmalarına karşın, göçmenlik ve etnik azınlıklarla ilgili bilgileri büyük ölçüde kitle iletişim araçlarından gelen haberlerden ya da yine medyadaki sıradan bilgilere dayanan gayri resmi gündelik konuşmalardan almaktadırlar. Bu çalışma, etnik azınlıkların ve göçmenlerin medya temsilleri hakkındaki araştırma literatüründe varılan sonuçların genel bir resmini sunmaktadır. Sonuçlar, daha dar konular ya da sınırlı etnik grupların yanı sıra daha genel ulusal ya da yerel medya çalışmalarına odaklanan araştırma ve literatürden alınmıştır. Çalışma sonucunda, beklendiği üzere ana akım kurumların ve medyanın, yükselen Avrupa ırkçılığı, etnik merkeziyetçilik ve yabancı düşmanlığı sorununun bir parçası olduğu ortaya çıkmaktadır. Muhafazakâr ve popüler basında, ırkçı önyargıların yeniden üretilmesi ve onaylanmasına dikkat çekilmekte, ayrıca daha liberal “üst seviye” basının bile, ırkçılığın yükselen dalgasına sistematik ve eleştirel bir biçimde karşı çıkmadığı ortaya çıkmaktadır.

Bu makalenin tamamını okumak için linke tıklayınız.