GERÇEĞE KARŞI OLUŞTURULAN KURGUYA KARŞI BİR HAKİKAT: UDEF VE İSLAMOFOBİ

GERÇEĞE KARŞI OLUŞTURULAN KURGUYA KARŞI BİR HAKİKAT: UDEF VE İSLAMOFOBİ

Dünya var olduğundan bu yana insanlar farklı inanç ve yaşam şekillerine sahip olmuştur. Farklılıklar insanoğlunun ufkunu açmış ve dünya değişerek gelişmiştir. Ancak farklı siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerle insanlar birbirlerinin üzerinde tahakküm kurarak diğerinin yaşam alanına müdahale etmişler ve diğerini ötekileştirerek güç devşirmeye çalışmışlardır.

            İslam’ın insanlığa getirdiği hak ve adalet farklı toplumlar tarafından kısa sürede benimsenmiştir. Ancak bu durumdan rahatsız olan yerleşmiş siyasi ekonomik ve toplumsal güçler İslam’ı itibarsızlaştırmak amacıyla orta çağdan bu yana farklı yöntemler kullanmıştır.

Bu anlamda Batı’nın dünya egemenliğini elinde tutmak amacıyla farklı yaşam biçimlerini ötekileştirmesi modern zamanlardan önceye dayanmaktadır.

            Çalışmada İslamofobi’nin tarihsel alt yapısı ve günümüzdeki yansımalarının Müslümanlar üzerindeki etkileri incelenecektir. Devletlerin İslamofobi üzerinden oluşturdukları politikalar ve bu durumun toplumlar arası ayrımcılığı tetiklemesi üzerinde durulacaktır. İslamofobi’ye karşı uluslararası kültürel çalışmaların ön yargıları kırmada pozitif katkısı ortaya koyulacaktır. Özellikle öğrenci değişimleri yoluyla veya farklı kültürden öğrencilere üniversitelerde daha fazla yer verilmesi ve bunu arttırmaya yönelik politikalar üretilmesinin üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda UDEF örneği üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Bu makalenin tamamını okumak için linke tıklayınız.