Ortadoğu’da Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler: Suriye-Mısır-Lübnan-Irak

Ortadoğu’da Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler: Suriye-Mısır-Lübnan-Irak

Mısır’ın Tarihi
Afrika’nın kuzeyinde, bereketli Nil Havzası’nın çevresinde yer alan Mısır, sadece Arap
dünyasının değil, bütün insanlığın en önemli kültür merkezlerinden birisidir. Milattan Önce
(M.Ö.) yaklaşık 3150 yılından itibaren çeşitli hanedanlara mensup firavunlar tarafından
yönetildi. Son firavunun hakimiyetinin kalkmasıyla birlikte sırasıyla Yunan, Pers, Roma,
Osmanlı ve Britanya’nın parçası olan Mısır, Arap halklarının siyasi ve kültürel yaşamında
önemli bir yer tutuyor. (Cook, 1983)
Modern Mısır’ın kurucusu olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Mısır Valisi Kavalalı
Mehmed Ali Paşa kabul edilir. 1805-1848 döneminde ülkeyi yöneten ve kendini Mısır’ın ilk
Hidivi ilan eden Kavalalı, hayatın birçok alanında Batılı normlara uygun reformlar
gerçekleştirdi. Harp akademisi açtı ve Mısır ordusunun omurgasını oluşturdu. Tarım ve
sulamayı geliştirmek için kanallar ve setler kurdu. (Batrawi, 1945)
1880’lerden sonra Süveyş Kanalı’nın açılışından sonra Mısır’ın önemi daha da artmış,
himayenin Osmanlı Devleti’nden İngiltere’ye geçişi ile birlikte burası bir İngiliz üssü
olmuştur.
Kavalalı’nın kurduğu Mısır Hidivliği’nin özerkliği, Osmanlı devleti tarafından 1867’de
resmen tanındı. Bu tarihten 1914’e kadar hukuken Osmanlı’nın bir parçası olarak kaldı. Ancak
1882 yılında Britanya’nın işgal etmesiyle birlikte ülke, fiilen Osmanlı İmparatorluğu’nun
yönetiminden çıktı. 1882’de Britanya’nın kontrolüne giren Mısır Hidivliği, 1914 yılında sona
erdi. 1914-1917 yıllarında Mısır Kralı Hüseyin Kamil’di. Ardından 1936’ya kadar tahtta
kalacak olan I. Fuad başa geçti. Onu da 1952’ye kadar I. Faruk izledi. (Salameh, 2017)

Bu makalenin tamamını okumak için linke tıklayınız.